Ressourcer

Om Smart City og offentlig innovation

København Smart City

Smart City-tankegangen kan anvendes af Københavns Kommune som et værktøj til at understøtte kommunens visioner og strategier, og København bliver en førende Smart City. Det vil blandt andet medføre meget store besparelser for kommunen, accelerere byens vækst, øge borgernes livskvalitet, trække byen endnu mere i retning af CO2-neutralitet og understøtte byen øvrige initiativer og visioner.
Én enhed til Smart City og Open Data for hele Københavns Kommune, hvor kommunens (ikke-personfølsomme) data gøres tilgængelig for offentligheden. Det betyder at kommunen stiller data til rådighed for innovative og specialiserede kræfter i markedet gennem åbne standarder og licenser samt løbende facilitere og understøtte udnyttelse af disse data bedst muligt. Dermed kan private aktører udvikle digitale og andre velfærdsteknologiske løsninger der understøtter kommunens arbejde.
Copenhagen Connecting - en digital infrastruktur i København, der skaber sammenhæng for hele byen. Dette rummer enorme økonomiske besparelser, samfundsøkonomiske gevinster og muligheder for at forbedre borgerne livskvalitet og skabe vækst. De økonomiske potentialer ved at etablere Copenhagen Connecting er blevet kvalificeret af flere af kommunens forvaltninger i samarbejde med eksterne konsulenter og vidensinstitutioner. Den samfundsøkonomiske forundersøgelse af Copenhagen Connecting er foretaget af Rambøll Management Consulting, 2013. Resultatet af den samfundsøkonomiske analyse er færdig og er konservativt analyseret til 4.4 mia. årligt for udvalgte anvendelsesmuligehder.

Bæredygtig digital vækst

Ugebrevet Mandag Morgen har udarbejdet en rapport der understreger vigtigheden af strategisk brug af Big Data som fremtidens vækstmotor. Big data er langt mere end et flertygtigt it-buzzword – det er den ressource, der kommer til at drive fremtidens digitale vækst. Derfor er det heller ikke noget, der kan overlades til dataloger, statistikere og it-nørder. Big data bliver en fundamental vækst- og i mange tilfælde overlevelsesbetingelse for virksomheder og nationer. Det er noget, alle bliver nødt til at forholde sig til – ikke mindst politikerne, der står foran en række afgørende beslutninger om, hvordan vi bedst forbereder os på den datadrevne økonomi.
Copenhagen Connecting og Smart city udfordrer den gængse måde at drive forvaltning på. Det kræver politisk mod og en helhedsorienteret tilgang til offentlig forvaltning at skabe effektiviseringer og bæredygtig vækst ved. Dette skal ske ved at inddrage virksomheder, vidensinstitutioner og borgere mere i opgaveløsningen. Ugebrevet Mandag Morgen har beskrevet problemstillingen om innovation i den offentlige sektor.
Førende Smart city eksperter har i Copenhagen Cleantech Journal identificeret 5 barrier for, at byer kan udnytte ressourcer mere intelligent og derved blive til Smart Cities.
1. Political short-sightedness: Politicians are much too focused on the immediate future.
2. Silo thinking: Each sector, administration and industry knows too little about what the others are doing, making it difficult to realise the necessary cross-sectoral cooperation.
3. Lack of management: The development process is primarily driven by commercial players - without a coherent and guiding political vision.
4. High complexity: Especially in established cities, the number of stakeholders is overwhelming, and the existing infrastructure often represents an effective defence against change.
5. Organisational inertia: Complex, interdisciplinary solutions require organisational versatility - including more flexible partnership models between the public and private sectors.
Copenhagen Connecting vil gøre København til centrum for innovation og vækst. Byen vil blive mere effektiv og produktiv, og øgede muligheder for bæredygtig byudvikling skabes. De brandingmæssige aspekter og den værdi, det vil medføre at være global førende ‘Smart city’ vil tiltrække turister samt nationale og internationale virksomheder, topforskere, ph.d. studerende og højtud-dannet arbejdskraft til København. Visionære forskningsmiljøer, nye partnerskaber og 'urbane laboratorier' kan etableres og danne eksport-grundlag indenfor Cleantech og velfærdsteknologi løsninger. Konsulentvirksomheden Rambøll har analyseret at den samfundsmæssige økonomi på dette område for København vil udgøre kr.775 mio. årligt. Dette vil bidrage til at positionere København som forbillede for andre byer med ønske at ‘copenhagenize’ sig.

Copenhagen Connecting 2013